Monday, 06/12/2021 - 10:14|

Tập huấn bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 602/KH-PGDĐT ngày 03/8/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm 2021 và

Kế hoạch số 200/KH-MNVS ngày 12/8/2021 của Trường mầm non Vinh Sơn về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm 2021.

Với mục đích giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Sáng ngày 13/8/2021 Trường MN Vinh Sơn tổ chức lớp Bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên hè năm 2021

 

Nguồn: mnvinhson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 39
Tháng 12 : 93
Năm 2021 : 5.591