Saturday, 23/01/2021 - 08:20|

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ Nhà giáo, Cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở GDMN năm học 2020-2021 ( Biểu số 04)

Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MẦM NON VINH SƠN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non- Năm học 2020 - 2021

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 27

 

 

11 

 2

 1

 10

 3

 12

1

 1

 

I

Giáo viên

 16

 

 

 7

 

 1

 8

10 

 2

 

1

Nhà trẻ

 4

 

 

2

 

 

 

2

 

2

 

 

 

2

Mu giáo

12 

 

 

 5

2

 

1

6

 7

1

 1

 

II

Cán bộ quản lý

 3

 

 

 3

 

 

 

 

 2

 1

 3

 

 

 

1

Hiu trưởng

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

2

Phó hiu trưởng

 

 

 2

 

 

 

 

 1

 1

 2

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

6

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                                                             

 

                                                                  Nghiêm Thị Thảo

 

Nguồn: mnvinhson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 170
Năm 2021 : 170